Adatvédelmi tájékoztató

A Scandic Retail Kft. (továbbiakban: Adatkezelő) értékesítési tevékenységével kapcsolatban kezeli a regisztrált felhasználók személyes adatait, kizárólag tájékoztatás/információ átadás érdekében. Csak olyan személyes adatot kezelünk, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeljük.


Az Adatkezelő minden elvárható módon védi a regisztrált felhasználóknak a weboldal által kezelt személyes adatait.

Az adatkezelő címe: Scandic Retail Kft. 1052 Budapest, Galamb utca 6.

Az adatkezelő elérhetősége: info@scandic.hu, +36 1 318 4866

Az adatkezelés jogalapja: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5. § (1) bekezdés a) Az érintett hozzájárulása.

 

Hozzájárulás az adatkezeléshez: A felasználó regisztrációnál/hírlevélfeliratkozásnál kifejezetten hozzájárulását adja az általa önkéntesen megadott személyes adatainak kezeléséhez.

Az érintettek köre: regisztrált felhasználók , hírlevélfeliratkozók

A kezelt adatok köre: a regisztrált felhasználók/hírlevélfeliratkozók által a regisztráció során megadott a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatok: Név, Elérhetőség (telefon, email)

 

Az adatgyűjtés célja: a felhasználó által kért tájékoztatás biztosítása.

 

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye:

- A Scandic Retail Kft. munkatársai.

- A Scandi Reatil Kft. alkalmazásában álló alvállalkozók

 

Az adatkezelés időtartama: az elektronikusan tárolt személyes adatok a törvényben meghatározott ideig kerülnek tárolásra, amennyiben a felhasználó nem törli azokat, vagy nem iratkozik le a hírlevélről.

 

A vásárló kérelmezheti az adatkezelőnél:

- tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,

- személyes adatainak helyesbítését,

- személyes adatainak törlését vagy zárolását.

 

A felhasználó a regisztráció során megadott felhasználói név és jelszó segítségével, a weboldal oldalaira belépve megtekintheti, módosíthatja vagy törölheti saját adatait, illetve a kapott hírlevelek alján leiratkozhat a levelezőlistáról.

 

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 10 napon belül, közérthető formában, a regisztrált felhasználó erre irányuló kérelmére írásban megadja a tájékoztatást. Ha a regisztrált felhasználó kérelmét jogosnak találja, akkor haladéktalanul intézkedik a személyes adatainak helyesbítése vagy törlése érdekében.

 

Ha a regisztrált felhasználó nem elégedett az adatkezelő válaszával, akkor személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz ( www.naih.hu/kapcsolat.html ) fordulhat. Adatvédelmi szám: NAIH-132058/2017

 

A 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról itt olvasható: Nemzeti Jogszabálytár (www.njt.hu)